Τμήματα
  • Προνηπιακής ηλικίας
  • Νηπιακής ηλικίας
  • Παιδικά
  • Εφήβων
  • Ενηλίκων


Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα είδη χορών κατόπιν ειδικής συμφωνίας

 

Κάντε εδώ Κλικ, για να δείτε το νέο πρόγραμμα μαθημάτων για την περίοδο 2017-2018