Κρητικοί Χοροί

kritikoi

 

 

Ο Κρητικός Χορός εκφράζεται μέσα από την ψυχή και αναπτύσσει στο μέγιστο βαθμό την αισθητική του χορού σε συνάρτηση με την πολεμική και θρησκευτική  διάσταση που τον χαρακτηρίζουν.

 

 

Το χορευτικό ήθος και η ξεχωριστή χορευτική εκφραστική ικανότητα πρέπει να διακρίνουν κάθε Κρητικό χορευτή.  

 

 

arrowΤμήματα αρχάριων και προχωρημένων